НАШИ ВРЕДНОСТИ

Мисијата на нашиот тим и на сите кои се приклучуваат на овој пат е да ги вратиме ЕРОЗИРНИТЕ ВРЕДНОСТИ во општеството и да понудиме заедно:
 
  • ЕТИЧНОСТ
  • СОЧУВСТВО 
  • СОЛИДАРНОСТ
  • ДОВЕРБА
  • ЛОЈАЛНОСТ
 
Со тоа ќе придонесеме кон:
 
  • ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ
  • СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ
  • ДОСТАПНО ЗДРАВСТВО
 
 
Затоа што секоја насмевка нѝ е важна!
 
Насмевка значи среќа, здравје значи вклученост во социјално-општествениот живот!