• Адреса: Иван Аговски бр.12
  • contact@3dfenixaid.mk

МЕНИ

Menu

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА НАСМЕВКАТА НА ДЕЦАТА

Нулта толеранција за исклученост!

НАША МИСИЈА

3D FENIX AID е ГЛАСОТ на невидливите, дезинтегрираните и ранливите категории на лица во општеството. Нашите активности се фокусирани во идентификување на тие лица, да ги организираме и слушнеме нивните здравствено – социјални потреби и проблеми, а потоа и да ги решиме заедно со здравствените, социјалните и други релевантни институции.

+ 0
Луѓе учестуваат
+ 0
Интервенции
+ 0
Прегледи
+ 0
Згрижени деца

донирај од срце

Сакам да станам донатор

Што работиме

Социјални услуги

Приближување на стоматолошките услуги преку формални соработки на локално ниво до децата од социјално ранливите категории и други лица во социјален ризик. Го подобруваме оралното здравје на лицата кои се “невидливи“!

Градење политики

Ги следиме политиките од социјалната и здравствената сфера, консултирајќи стручни лица и лица од крајните корисници, ние креираме системизирани ставови. Иницираме и нудиме решенија !

Грижа за деца од најранливи категории

Ги идентификуваме и овозможуваме видливост на потребите на најмалите, од претшколска и школска возраст од социјално ранливите категории. Социјалните и здравствените потреби се наш фокус во креирањето на активностите!

Интегрирање на младите

Континуирано сме посветени на утврдување на потребите на младите од социјално ранливите категории и од сферата на образование, домување и вработување. Развиваме модели за нивно интегрирање во општествено-социјалниот систем!

Донаторски промотор

Истражување

Политиките и активностите ги градиме на основа на претходни анализи и истражувања. Фактите се наша водилка во работата!

Вмрежување

Градиме партнерства со локалните самоуправи, институциите од локално и централно ниво од социјалната и здравствената област, а бизнис заедницата е наша континуирана поддршка!

Застапување

Интересите и потребите на лицата од социјално ранливите категории се претставени пред релевантните институции. Транспаретно и одговорно ги презентираме во јавноста и пред институциите во земјата и странство!