PlusPharma аптеки

PlusPharma аптеки е маркетинг – концепт што поврзува повеќе од 170 успешни аптеки во земјата, каде синонимот за успешност креира синџир на докажани и проверени индивидулани аптеки во земјата. Нивна главна, заедничка  цел е подобрување на квалитетот на фармацевтски услуги за пациентите и корисниците на услугите во аптеките.

Повеќе информации на  веб страница https://pluspharma.mk/ 

Дејноста

Фармација и услужни дејности

Препознатливост

Преку тимот на високо стручни фармацевти се нуди несебична грижа за пациентите

Специфика

Наши сновните вредности се:

Грижа; Доверба; Квалитет; Професионалност; Одговорност; Интегритет; Соработка; Почитување; Иновативност; Социјална одговорност

Хуманост

Солидарноста и помошта се клучни елементи за унапредување на колективното здравје и благосостојба. Заедно можеме да направиме повеќе бидејќи „ ЗДРАВЈЕТО ЗАСЛУЖУВА ПОВЕЌЕ "