Аптека Луна, Охрид

Фармацевтски  програми од реномирани компании, медицинска помагала, козметика, но и совети за користење на лекови и козметика во нашата аптека со докажам квалитет во работата.

Аптека

Дејноста на фирмата:

Кратко инфо..

Препознатливост

Сите фармацевтски, козметички, хигиенско-санитетски производи и средства класифицирано по програми според потребите на клиентот на едно место.
Кратко инфо..

Специфика

Современ пристао во комуникацијата со пациентите и клиентите со примена на сите средства за комуникација.
Кратко инфо..

Хуманост

Убавината на дететото е во неговата среќна насмевка. Ние се грижиме да ја добијат преку здрав живот и спокојно детство.
Кратко инфо..