ТРАЈ ДУК КОМПАНИ - Кавадарци

ТРАЈ ДУК КОМПАНИ од Кавадарци е домашна компанија од областа на трговијата и се занимава со откуп и продажба на земјоделски производи од домашно производство,а посредува и при откуп и извоз на овошје и зеленчук во соседните земји. Промоцијата на домашните македонски градинарски производи и овошје е дополнителна вредност во посредувањето со откуп во земјите од регионот. Посредува и при увоз и продажба на овошје и зеленчук од другите земји од светот.

Дејноста

Трговија

Препознатливост

Продажба и откуп на сите видови на земјоделски и овошни производи препознатливи од нашето поднебје. Квалитетот на македонските земјоделски производи е баран и во соседството.

Специфика

Квалитетни производи и ефикасна испорака е гарант за успех на тимот на Трај Дук Компани од Кавадарци.

Хуманост

Животот е квалитетен доколку среќата ја делиме со сите. Да им помогнеме на тие кои имаат потреба од нашата подадена рака!