Логопедски кабинет ЛОГОИГРА

ЛОГО ИГРА – Логопедски кабинет

Детекција, дијагностика и рехабилитација на говорно-јазични нарушувања кај деца.

Орално-моторни техники и механизми за хранење.

 

Логопедски кабинет

Дејноста на фирмата:

Кратко инфо..

Препознатливост

Информирање, советување и континуирана поддршка за правилен говор
Кратко инфо..

Специфика

Мислата заслужува да протече во правилен говор
Кратко инфо..

Хуманост

Да му овозможиме на секое дете да ја искаже и реализира својата желба за напредок и развој!
Кратко инфо..
logoigra