Еуро Хемикал

Еуро Хемикал Дооел, Скопје со повеќе од 20 години искуство е сигурен партнер во дејноста во која резултатот бара прецизност, навременост и специјалност. Еуро Хемикал е поддршка на сите видови на лаборатории.

 

Трговија

Дејноста на фирмата:

Кратко инфо..

Препознатливост

Трговија со лабораториско стакло, филтер хартија, термометри, лабораториски прибор, хемикалии
Кратко инфо..

Специфика

Професионалност и етичност во работењето, стручно знаење, достапни производи од реномирани компании
Кратко инфо..

Хуманост

Никој да не оставиме запоставен. Секоја желба е вредна за поддршка. Ние тоа го остваруваме!
Кратко инфо..