How_Technology_Is_Changing_the_Way_We_Love

СТАНИ ДОНАТОР

Приклучи се и ТИ во оваа мисија, стани донатор и подари насмевка, биди среќата на децата! 
Сметка за донација – 210-0740978801-61 НЛБ Тутунска Банка

А Донатор 3.000 ден.

Донирај

3.000 ден.

Б Донатор 4.500 ден.

Донирај

6.000 ден.

Ц Донатор 6.000 ден.

Донирај

9.000 ден.

ПРЕМИМУМ Донатор

Донирај

+18.000 ден.

Секој што донира ќе добива и медиумско-промотивен пакет за нивните основни и дополнителни услуги, кои ќе ги споделуваме на мрежа од контакти, а ќе работиме и на вмрежување со други релеватни домашни и странски организации. Јавете се на 070 704 553, 078 531 232 и 075 284 161 и нашите агенти ќе Ве информираат повеќе за ова!