ДНА AННИ ФАРМ

ДНА АННИ ФАРМ ланецот на аптеки се препознатливи по широкиот спектар на фармацевтско-козметички производи, а во изминатите години успешно се позиционираат во услужниот фармацевтски сектор и достапноста до клиентите.

ДЕЈНОСТ

ФАРМАЦИЈА
КОЗМЕТОЛОГИЈА
И УСЛУГИ

ХУМАНОСТ

Работете на себе и никогаш не се откажувајте. Постои ПОДОБРО утре за сите НАС

ПРЕПОЗНАТЛИВИ

ДОСТАПНОСТ
ПРОФЕСИОНАЛНОСТ
ОДГОВОРНОСТ

СПЕЦИФИКА

СТРУЧНА ПОМОШ
ЗДРАВСТВЕНИ СОВЕТИ
СОВЕТИ ЗА ДОЗИРАЊЕ
СОВЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ