Виртус Елиас

Виртус Елиас- специјализирана компанија за управување и одржување на објекти

Одговорност и посветеност во грижата и одржување на бројни репрезентативни објекти во Скопје, професионално работење потврдено со лиценца за управување со објекти издадена од Регулаторната комисија за домување

Силната врска со клиентите ја одржување преку двонасочната комуникација од каде што ги надоградуваме и усовршуваме нашите услуги. 

 

Приватна компанија за управување и одржување на објекти

Дејноста на фирмата:

Кратко инфо..

Препознатливост

Детална проверка на објектот, редовно одржување на зградата, контрола и одржување на стабилни режимски трошоци,
Кратко инфо..

Специфика

Проактивен пристап при управувањето, најповолни и реални цени за услугите
Кратко инфо..

Хуманост

Домот е побогат каде има среќни детски насмевки!
Кратко инфо..